Vergoeding door de verzekeraar,

Alle aangeboden psychotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. U krijgt de behandeling volledig vergoed, u betaalt alleen uw eigen risico. Bij verhindering dienen de afspraken minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Een no-show ( te late afzegging) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Met alle (hoofd) verzekeraars heb ik voor 2023 een contract voor zowel de basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ afgesloten.

Letop: Ik heb geen contract met VGZ verzekeraar voor 2023. Hiervoor hanteer ik het OVP tarief.

In 2023 is dit 124,16 Euro. U krijgt van mij een factuur die u kunt indienen bij de verzekeraar.