Individuele psychotherapie:

Bij individuele psychotherapie worden de situaties waarin u spanningen ervaart zo goed mogelijk in kaart gebracht. Wij proberen samen te ontdekken wat het gedrag van uzelf en van uw omgeving de problemen veroorzaken.

De therapie kan zowel inzicht-gevend als steunend-structurerend zijn. Bij inzicht-gevende therapie gaan wij op zoek naar uw denk- en gevoelspatronen die de oorzaak kunnen zijn voor de ervaren chronische spanningen. Inzicht hierin en begrip ervan geeft vaak de mogelijkheid om hierin alert op te zijn en verandering in gedrag te bewerkstelligen.

Bij steunend-structurerende therapie gaan wij meer op zoek naar oplossingen in uw huidige concrete situatie om de last ervan te verlichten.

Relatietherapie:

Bij relatietherapie gaat het om inzicht te krijgen in de ontstane dynamiek van de relatie die tot onvrede heeft geleid en ontdekken waardoor de verhouding scheef is gaan groeien. Hierbij gaat het vaak om beter met elkaar te leren communiceren, gedrag van elkaar te respecteren en rekening te houden met de gevoelens van ieder afzonderlijk.

Door gerichte gedrags- en communicatie oefeningen ontstaat de mogelijkheid de weg naar elkaar te vinden en de relatie weer als vreugdevol te ervaren.

EMDR:

Voor klachten , veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen, die geleid hebben tot een posttraumatische stress-stoornis ( PTSS) , bestaat de mogelijkheid tot het behandelen met EMDR.

EMDR is een relatief korte, geprotocolleerde vorm van therapie, die in hoge mate effectief kan zijn om de spanningslading van het trauma te verminderen.

Posttraumatische stressklachten zijn o.a

  • Herbelevingen van het trauma
  • Nachtmerries en slaapproblemen
  • Chronische onrust en prikkelbaarheid
  • Vermijding van prikkels die met het trauma te maken hebben.