Wat kunt u verwachten van de psychotherapie?

Een therapeutisch proces leidt ertoe dat u beter functioneert en u meer tevreden bent over uw gedrag met betrekking tot de relatie met de personen om u heen.

In het algemeen kan psychotherapie u helpen pijnlijke ervaringen te verwerken en / of deze anders te zien en te beleven. Ook kunt u leren moeilijke situaties anders aan te pakken met de bedoeling uw klachten te verminderen. Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om naar uzelf, uw gedrag, gedachten en gevoelens te kijken en deze samen met de therapeut te onderzoeken op hun realiteit. Dit kost veel energie en doorzettingsvermogen en het kan even duren voordat u verbetering ervaart.

Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. het is niet per se zo dat u zich iedere week beter gaat voelen. Therapie is hard werken om oude aangeleerde gedragspatronen te doorbreken. Het kan zijn dat u zich soms slechter voelt of het idee hebt dat u niet verder komt. Dat is onvermijdelijk, maar uiteindelijk zult u zich beter voelen en beter functioneren.

Er bestaat beroepsgeheim zodat uw privacy gewaarborgd is.

Werkwijze:

In de therapiesituatie is het van belang om een rustpunt te creëren waarin u , in een veilige situatie, uzelf, uw gedrag en uw belevingen kunt vertellen.

Door werkelijk contact te maken met de problemen kan van daaruit een verandering worden ingezet.

De vorm waarin ik werk is: het geven van gerichte persoonlijke aandacht, actief luisteren, doorvragen op uw zienswijze, verhelderen van het probleem.

De duur van een gesprek is in principe 50 minuten.

Waarneming en Crisis:

Voor de periodes dat ik afwezig ben, heb ik afspraken met een collega voor eventuele waarneming. Dit zal met u in de intake besproken worden. Naam en telefoonnummer staan dan tijdelijk op mijn antwoordapparaat.

Wanneer er sprake is van een crisissituatie buiten kantoortijden dan is de procedure: U kunt contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost in uw regio. Indien noodzakelijk zult u verwezen worden naar de crisisdienst van GGZCenraal, telefoon: 0900-9359