Sinds 1978 ben ik werkzaam als psychotherapeut en sinds 1998 heb ik mijn eigen praktijk. Voor die tijd ben ik werkzaam geweest als groepstherapeut, individuele therapeut en gezins-relatie therapeut bij diverse instellingen en vnl. bij de Willen Arntzstichting in Utrecht.Reinder van Til

Mijn voldoening in het werk als psychotherapeut is om betrokken te zijn en een constructieve rol te spelen bij het proces dat cliënten doormaken om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Ik ben BIG-geregistreerd als psychotherapeut ( BIG-registratienummer 19025863916).

Kijk voor meer informatie op de site van het BIG-register

Lid van:

Visitatie LVVP:

De praktijk is door de LVVP in 2019 opnieuw gevisiteerd voor de 5-jaarlijkse herregistratie met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering en de beroepsuitoefening.

Zie hiervoor het bijbehorende certificaat.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2022 zijn alle aanbieders van de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

U kunt kennis nemen van mijn kwaliteitsstatuut.

Beroepscode:

Ik ben aangesloten bij de LVVP en werk volgens de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten van de LVVP. De volledige versie van de beroepscode ligt in mijn praktijk. Wanneer u klachten heeft over de behandeling dan kunt u dit in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken om tot een oplossing te komen. Komen wij er niet uit dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP.