De praktijk is telefonisch bereikbaar op elke werkdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur op telefoonnummer 050-4028085. U kunt ook inspreken met uw naam en telefoonnummer, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Ook kunt u zich aanmelden via mijn e-mail: reindervantil9471@gmail.com

Wachttijd:

De wachttijd tussen aanmelding en het intakegesprek is meestal 2 weken (update April 2023). De therapie start direct aansluitend op de intake.

In het geval van te lange wachttijden wordt het beleid van de LVVP gevolgd. Dit betekent dat wanneer u de wachttijd te lang vindt, u altijd contact kunt opnemen met uw zorgaanbieder, de huisarts, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling in ieder geval binnen 10 weken vanaf de intake is begonnen. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen.

Intake

Voordat de intake kan plaatsvinden is er een verwijzing van de huisarts nodig.

Allereerst inventariseert de therapeut in een kennismakingsgesprek samen met u de problemen. Na het eerste gesprek overleggen we of we met elkaar in zee gaan. Leidraad is of u zich bij mij voldoende veilig en gehoord voelt. Zo niet, dan is doorverwijzing naar een andere therapeut of terug verwijzing naar de huisarts mogelijk. Daarna volgt de intake en vervolg gesprekken om uw huidige situatie en voorgeschiedenis in kaart te brengen.

Verder worden uw hulpvraag en uw therapieverwachtingen besproken. Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en omvang van uw problemen, maakt de therapeut afspraken met u over de soort therapie en een inschatting over de mogelijke duur ervan. Dit wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst die met u besproken en ondertekent wordt.

Uw verwijzer (in de meeste gevallen uw huisarts) wordt door mij op de hoogte gesteld van de diagnose, het behandelplan, het verloop en de afsluiting van de therapie. Wanneer u dit niet wilt, dan kunt u dit kenbaar maken en heb ik van u een schriftelijke privacy verklaring nodig.